Hvis du selv vil ansøge

De fleste projektmagere og ildsjæle tager sig selv af fondansøgningen. Som oftest er fondene glade for, at det forholder sig sådan. Det er nemlig langt fra alle steder, man bliver lige begejstret, hvis det viser sig, at der gemmer sig mere eller mindre professionelle fundraisere bag ansøgningsmaterialet. Men uanset hvad man gør, skal der altid være et idemateriale, der skal sendes til fonden. Det er typisk tegninger sammen med ideer til udemiljø, fitness, legerum, legepladser, rekreativitet, lokalområdekvaliteter og andre muligheder for at udfolde sig til glæde for den målgruppe, I har på hjerte. En arbejdsproces med jer og Copla/Den Lille Legepladsfabrik ser typisk sådan ud:

 

Ideproces og evt. seminar

Skitsearbejde og videre ideudvikling

Færdigt materiale sendes til fonden(e)

Midler til projektet

Sagsbehandling

Udbudsrunde hvis det kræves

Byggeproces og aflevering

 

© www.legepladserogfonde.dk – Søge fonde til legeplads

Kontakt

Tlf:  +45 70 27 00 01

Mail: mail@denlillelegepladsfabrik.dk