Sådan søger I fonde til legepladser og udemiljøer!

 

Projekter der har til formål at rejse fondsmidler er meget forskellige, men det er fondenes krav til ansøgninger også. Alligevel kan der siges noget helt generelt om fonde og projekter, som er godt at vide, inden man som projektmager eller ildsjæl kaster sig over selve processen med at ansøge om fondsmidler.

 

Hvor lang tid tager det at søge en fond?

Det er en god ide at kontakte fondene direkte og afholde et eller flere møder med dem, så alle interessenter ved, hvad der skal gøres, og hvad der ikke skal gøres. Selve ansøgningsprocessen kan være en langvarig proces alt afhængigt af, hvad det er for en fond/fonde, der ansøges samt projektets størrelse og kompleksitet.

 

Hvad kan udløse midler til vores projekt?

Spørgsmålet er ikke svært at svare på, for fondene skal kunne genkende sig selv og deres formål i jeres ansøgning. Den tid, I bruger på fondsansøgnings-arbejdet, skal bruges fornuftigt, da det er en meget tidskrævende opgave. Vær derfor omhyggelig med at søge den eller de relevante fond(e).

 

Hvordan formulerer vi en ansøgning til en fond?          

Det er vanskeligt at give et helt præcist svar på, hvordan en ansøgning skal se ud, når man skal have rejst midler til sit projekt. Der findes ikke noget entydigt svar, da det både afhænger af den fond, man ansøger, og af projektets størrelse og beskaffenhed. Helt generelt kan man sige, at fondene er flinke til selv at fortælle om en ansøgnings udformning.

 

 

© www.legepladserogfonde.dk – Fonde til Legepladser

Kontakt

Tlf:  +45 70 27 00 01

Mail: mail@denlillelegepladsfabrik.dk